Kv, Kanoten

PEAB bostad

Peab Bostad bygger första etappen av nya bostadsrätter i Kv Kanoten. Första etappen beräknas klar under första kvartalet 2018. ERCON Projektpartner är utsedd kontrollansvarig enl PBL och bistår byggherren med arbetet kring samhällskraven enl Plan- och bygglagen.