ERCON Projektpartner

ERCON Projektpartner AB startades 2016 av Erik Carlson. Erik har flerårig erfarenhet av projektledning, projekteringsledning, byggledning, entreprenadbesiktning och kontrollansvar enligt PBL samt BAS-U/BAS-P .

Läs mer om våra projekt

Valmet, flytt av koklab
Valmet
Brf Kajaken etapp 2
PEAB Bostad
Södra Sommarro etapp 4
Riksbyggen

Min vision med ERCON Projektpartner är att motsvara era förväntningar, och helst överträffa dem. ERCON Projektpartner sätter högt värde på relationen mellan konsult och kund. Samarbetet ska kännas bra oavsett om förutsättningarna förändras. I mina uppdrag jobbar jag ofta nära min beställare och värdesätter en öppen dialog där vi tillsammans skapar förutsättningarna för ett lyckat projekt. Ett partnerskap med ERCON präglas av värdeorden förtroende, kvalitet och respekt.

 

“Ett ädelt strävande misslyckas aldrig, frukten ligger där i sin rot.”

Esaias Tegnér