Om ERCON

Som egenföretagare har jag tagit med mig erfarenheter från mina tidigare anställningar som både entreprenör och beställare.

I rollen som konsult får jag användning av mina samlade kunskaper så här långt och jag trivs verkligen med att få bidra. Ingen kedja är starkare än den svagaste länk.

ERCON Projektpartner är konsulten som åtar sig uppdrag genom hela byggprocessen. Från tidiga skeden till projektavslut. De mest frekventa uppdragstyperna är:

Projektledning

Byggledning

Entreprenadbesiktning

Kontrollansvarig enl. PBL (certifiering nr SC0968-13)

erikcarlsson_om