Chemicals

Stora Enso

Stora Enso bygger nya produktionslokaler för kemikalieberedning under projektnamnet Chemicals.

Projektet omfattar även nya invallningar för tankar och cisterner samt nya mediabryggor. I samband med att de nya lokalerna tas i bruk ersätter de det gamla syrahuset. Byggarbeten startar september -16 och anläggningen startas under oktober -17. ERCON Projektpartner har som underkonsult, uppdraget som montageledare för bygg- och markarbeten.